Web accessible!

Imatge de teclat brailleL'accessibilitat web consisteix en l'elaboració de pàgines web a Internet que puguin ser accessibles per a tots els usuaris independentment de les seves discapacitats (visuals, auditives, cognitives, motrius, tècniques o ambientals).

En aquest sentit, des del Consell Comarcal de la Cerdanya treballem perquè aquest web reuneixi el màxim dels requeriments d'accessibilitat perquè els seus continguts arribin a tots els ceretans i ceretanes independentment de les seves capacitats.