Comissions informatives

COMISSIÓ D'ENSENYAMENT, CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS

-
 
 
 
Temes:
 • Ensenyament: Transport escolar. Menjadrs escolars. Relacions amb els centres escolars i relacions amb el Departament d'Ensenyament.
 • Cultura: Actes culturals i relacions amb les entitats culturals.
 • Joventut.
 • Esports.
 

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL, ATENCIÓ A LES PERSONES I SANITAT

-
 
Temes:
 • Serveis Socials: Serveis d'atenció primària i serveis d'atenció especialitzada. Teleassistència. Relacions amb el Departament de Benestar Social.
 • Sanitat.
 • Residències de la tercera edat.
 • Immigració.
 • Polítiques d'igualtat.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I INFRAESTRUCTURES

-
 
Temes:
 • Residus: Seguiment i execució dels expedients relacionats amb la gestió dels residus (abocador, deixalleria, recollida selectiva).
 • Educació ambiental.
 • Gestió de les depuradores d'aigües residuals.
 • Transport de viatgers i mobilitat.
 • Infraestructures.
 • Expedients d'aprovació de projectes i adjudicació d'obres. Serveis tècnics. Arquitectura i habitatge. PUOSC.
 • Informe sobre projectes d'infraestructures. Maquinària per a la prestació dels serveis als municipis.
 •  

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

-
 
Temes:
 • Promoció econòmica.
 • Programes d'emprenedoria.
 • Comerç i consum
 • Turisme
 • Programes europeus.
 
COMISSIÓ D'AGRICULTURA I GESTIÓ DEL MEDI
 
-
 
Temes: 
 • Seguiment i execució dels expedients relacionats amb el DARP, recs i camins rurals, àrees d'estada, recollida de gossos abandonats, parcs naturals i reserves de caça.
 • Aprofitaments forestals.
 • Medi natural.
 • Productes agroalimentaris.
 
 
COMISSIÓ D'HISENDA, PERSONAL I RECAPTACIÓ
 
-
Temes:
 • Hisenda: Programació econòmica, seguiment pressupostari, contractació i compres.
 • Personal i règim intern.
 • Petits municipis i nuclis.
 • Recaptació de tributs i cadastre.
 • Participació ciutadana.