Comissió de govern

La Comissió de Govern assisteix i assessora al president, les seves facultats i atribucions són delegades pel president i pel Ple del Consell Comarcal.

La Comissió de Govern està formada per:

Ramon Moliner i Serra. President

Pere Valiente i Navarro. Vicepresident Primer

Pere Oliu i Casamitjana. Vicepresident Segon

Miquel Tor i Lliuret

Alfons Casamajó i Carrera

Marc Torrent i Palou

Albert Casas i Nicolau