Àrees de Treball

ÀREA D'HISENDA I RECURSOS HUMANS

 • Sra. Sílvia Bertran
 • Sr. Isidre Chia
ÀREA DE MEDI NATURAL I SOSTENIBILITAT
 • Sr. Isidre Chia
 • Sra. Roser Bombardó

Delegació Específica de Medi Natural

 • Sr. Esteve Avellanet

ÀREA DE TURISME, COMERÇ I CONSUM

 • Sra. Roser Bombardó
 • Sr. Albert Maurell

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, INCLUSIÓ, SALUT, JOVENTUT I GENT GRAN

 • Sra. Cristina Rotellà
 • Sr. Albert Piñeira

ÀREA DE COOPERACIÓ LOCAL, NOVES TECNOLOGIES, CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

 • Sr. Albert Piñeira
 • Sra. Sílvia Bertran

Delegació Específica de Noves Tecnologies

 • Sr. Ramon Moliner

Delegació Específica d'Esports

 • Sr. Pere Valiente

Delegació Específica d' Educació

 • Sr. Alfons Casamajó

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I AGRICULTURA

 • Sr. Albert Maurell
 • Sra. Cristina Rotellà

Delegació Específica de Promoció Econòmica

 • Sra. Sílvia Orriols

Delegació Específica d'Ocupació

 • Sra. Yolanda Mendo