Territori i Sostenibilitat inicia l’Estudi de millora de transport públic per carretera a la comarca de la Cerdanya

Nota 51 20 1

  • L’objectiu del treball és analitzar el transport existent per tal d’ajustar-lo a la seva demanda real i a les necessitats del territori afavorint la coordinació entre els diferents modes de transport i potenciant els serveis a la demanda i els serveis transfronterers previstos al projecte ConnECT.
  • L’estudi, que s’inicia ara, comptarà, entre d’altres fonts, amb un treball de camp fet a partir d’entrevistes als principals agents i enquestes als ajuntaments de la comarca.