Servei de Recaptació

El Consell Comarcal de la Cerdanya és l'administració que té delegada la gestió i la recaptació dels tributs locals i la gestió de les plusvàlues dels municipis d'Alp, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger; Guils de Cerdanya, Isòvol, Llívia. Meranges i Urús.

La gestió i recaptació s'efectua a través del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès. El CSR compta amb el personal i els mitjans adients per fer possible l'atenció eficient als/les ciutadans/es i la gestió i recaptació dels tributs municipals.

ovr

 

LLISTAT DELS MUNICIPIS I ENTITATS ADSCRITES I DELS SERVEIS DELEGATS:

 • ALP
  • Calendari fiscal
  • Ordenances fiscals
  • Tributs delegats al Consell Comarcal
  • Plusvàlues
 • DAS
  • Calendari fiscal
  • Ordenances fiscals
  • Tributs delegats al Consell Comarcal
 • FONTANALS DE CERDANYA
  • Calendari fiscal
  • Ordenances fiscals
  • Tributs delegats al Consell Comarcal
  • Plusvàlues
 • GER
  • Calendari fiscal
  • Ordenances fiscals
  • Tributs delegats al Consell Comarcal
  • Plusvàlues
 • GUILS DE CERDANYA
  • Calendari fiscal
  • Ordenances fiscals
  • Tributs delegats al Consell Comarcal
  • Plusvàlues
 • ISÒVOL
  • Calendari fiscal
  • Ordenances fiscals
  • Tributs delegats al Consell Comarcal
  • Plusvàlues
 • LLÍVIA
  • Calendari fiscal
  • Ordenances fiscals
  • Tributs delegats al Consell Comarcal
  • Plusvàlues
 • MERANGES
  • Calendari fiscal
  • Ordenances fiscals
  • Tributs delegats al Consell Comarcal
  • Plusvàlues
 • URÚS
  • Calendari fiscal
  • Ordenances fiscals
  • Tributs delegats al Consell Comarcal
  • Plusvàlues

Les funcions que desenvolupa el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès són:

 • Informació i assistència als/les contribuents
 • Manteniment i confecció dels padrons fiscals
 • Determinar els rebuts per ingressos de dret públic (tributaris i no tributaris) amb les corresponents liquidacions
 • Expedició de documents, rebuts, certificats i altres
 • Notificació de documents i resolucions
 • Recaptació de tributs, impostos i altres ingressos de dret públic en període voluntari i en via de constrenyiment
 • Resolució de recursos administratius

Per saber si un tràmit cal realitzar-lo al Consell o a l'Ajuntament, d'acord amb les competències que han estat delegades pels diferents censos, cliqueu aquí.

Entitats col·laboradores

Els pagaments dels tributs es poden realitzar directament als bancs i les caixes d'estalvis autoritzats pel Consell SRC-R com a entitat col·laboradora. Els pagaments efectuats en una entitat col.laboradora tenen la mateixa validesa que els efectuats en una oficina del Consell Comarcal de la Cerdanya.

Aquestes entitats ofereixen als seus/es clients/es la possibilitat de domiciliar els tributs o de fer una transferència de pagaments des del seu compte corrent, presentant, tan sols, l'avís de pagament o un duplicat del rebut.

Tanmateix, les entitats col·laboradores ofereixen aquest servei sense necessitat de ser client/a, només presentant l'avís de pagament o el duplicat del rebut i la quantitat a pagar en metàl·lic.

Les entitats col·laboradores autoritzades són:

Punts d'atenció al contribuent

 

Contacte: Laura Costa i Somoza - Belen Fernández i Peláez / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. - Tel. 972 884 884